Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2015

Przemek1985
7936 a9fd
Reposted fromzuzeklobuzek zuzeklobuzek
8479 70bb 500
Reposted fromdictiosus dictiosus

February 08 2015

Przemek1985
Szukanie sobie zajęć to taktyka stosowana przez osoby, które chcą oderwać myśli od zmartwień. Ludzie nieszczęśliwi w małżeństwie zapełniają sobie czas opieką nad dziećmi, grą w golfa i kursami gotowania, dzięki czemu nie dostrzegają jak bardzo się wzajemnie nienawidzą. Ludzie pozostają w znienawidzonej pracy, bo do tego stopnia szukają sobie zajęć, że nie mają czasu na znalezienie innej posady. Bycie zajętym oznacza satysfakcjonujące życie. Przeciwieństwem jest szukanie sobie zajęć, bo to oznacza, że od czegoś uciekamy.
— K. Kerrigan
Reposted fromforgivness forgivness
Przemek1985
5829 4031
Reposted fromtooskaa tooskaa
Przemek1985
Przyszedłem ci powiedzieć, że jeśli chcesz , dzisiaj i przez następne wieczory będę stał na straży przed twoim pokojem, żeby bronić cię przed duchami.
— Éric-Emmanuel Schmitt
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
Przemek1985
Wiesz, związek dwojga  ludzi jest wysiłkiem, pracą, antyhedonizmem, któremu bardzo rzadko dzisiaj ludzie chcą sprostać. Poza tym, dużo trudniej jest dzisiaj nawzajem się pokochać. Żyjemy w świecie bardzo wyżyłowanych wymagań, na które nakładają się jeszcze seksualno-emocjonalne fantazje o mocno popkulturowym rodowodzie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
Przemek1985
6761 c3aa 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
Przemek1985
6897 5dfa
Reposted fromtooskaa tooskaa
7223 06a8 500

cuteanimalspics:

Newfoundland puppy

Reposted fromfloral-foxes floral-foxes

February 05 2015

Przemek1985
 Ten pierwszy raz jest, by wymazać wszystkie twoje wspomnienia innego mężczyzny.
Drugi raz będzie dla nauki. Nauczenia cię, jak to jest być kochaną przez mężczyznę takiego jak ja. Tego nigdy nie zapomnisz.
Trzeci raz będzie dla przywiązania. Obiecuję, że tym razem to będzie koniec twojego oporu.
Ale czwarty raz, ach, czwarty raz, gdy usłyszę twoje wspaniałe jęki, ten będzie dla mnie, dziewczyno. Za oczekiwanie i pragnienie, i za agonię oczekiwania na ciebie. Tylko dla mnie.


— Karen Marie Moning
Reposted fromdiemeise diemeise
Przemek1985
3871 70bd
Reposted fromenemo enemo

February 03 2015

1584 d7e1

notyourtypicalhumanbeing:

a transparent dancing shark for all your transparent dancing shark needs

Reposted fromrainbowolfe rainbowolfe

February 02 2015

Przemek1985
2013 25ee
Reposted frombluephoenix bluephoenix
3138 10d4 500

catsbeaversandducks:

Cats Who Have Found the Perfect Box

Przemek1985
4169 f49f
Reposted fromhagis hagis
Przemek1985
4172 022d
Selbst für mich schwer... :)
Reposted frombluephoenix bluephoenix
4689 316b

kitster:

lolzpicx:

If I fits, I sits

HE LOOKS SO  PLEASED WITH HIMSELF 

Reposted fromglassarrow917 glassarrow917

February 01 2015

3600 3945 500
Reposted frommissietiva missietiva
Przemek1985
3804 0eed 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl